Kurser

Att studera via interet

Varje kurs är indelad i 2-3 delar. Vid starten av varje del kommer du att få instruktioner om vilka sidor du ska läsa och vad du bör arbeta med under den kommande perioden. Dessutom kommer ett litet test där du får svara på några frågor om det du just har läst. För att få ett diplom som visar att du klarat kursen kommer du att få vissa uppgifter att utföra. Vilka uppgifterna är varierar från kurs till kurs. Närmare information om dessa får du i samband med att du beställer mer information via mailadressen som finns i Kontakta

Jag erbjuder följande healing kurser

Dessa kurser är först och främst tänkt att du ska kunna läsa via Internet men vill du så kan vi göra upp om lämplig tid för att ha en personlig kurs.

Usui Reiki 1

En av de mest kända och använda healingmetoderna. Kräver inga förkunskaper. Under den här kursen kommer du att få lära dig historien kring Usui Reiki och de grundläggande kunskaperna i hur man arbetar med Reikienergierna fysiskt

Usui Reiki 2

Fortsättning på Usui Reiki 1 och kravet är att du ska ha lärt dig den innan du börjar dessa studier. När du avlsutat den här nivån ska du kunna ge Reiki på distans samt överföra energi på en mental nivå.

Usui Reiki ART

För att få läsa den här kursen måste du ha klarat av Usui Reiki 2. ART står för Avancerad Reiki Träning och är egentligen en del av Reiki Master/Teacher utbildningen, men då det var många som önskade att få vidareutbilda sig inom Reiki utan att bli Master/Teacher så skapades den här utbildningen. Eftersom den egentligen ingår i Reiki Master/Teacher behöver man inte läsa den separat utan kan från Reiki 2 gå direkt till Masterutbildningen.

 Reiki Master/Teacher (RMT)

Det här är sista steget i Usuis Reiki utbildning och för att få läsa den här måste du klarat av Usui Reiki 2. Efter den här utbildningen är det meningen att du ska kunna utbilda andra om du så önskar. För att läsa Masterkursen på distans anser jag att du bör ha gått minst en av kurserna där du möter läraren personligen.

Element Reiki

Här arbetar man med elementen tillsammans med Reikin. Den kräver ingen förkunskap, men du kommer att vara hjälpt av att åtminstone läst Usui Reiki 1.

Element Reiki Master

Den här kursen lär dig att initiera andra och en del om undervisning. Eftersom det inte krävs någon förkunskap förutom Element Reiki så rekommenderar jag  dig som inte har utbildning i någon annan healingform att först skaffa dig erfarenhet i att ge healing till andra innan du går den här kursen.

Drakreiki 1

Drak Reiki kan man säga är Östs svar på Ängla Reiki. I öster förekommer inte änglar utan här är det drakar som har en motsvarande position. Du kommer att få lära dig sju kraftfulla symboler som du kan använda i samband med Usui Reiki healing. För att läsa den här kursen bör du  ha läst Usui Reiki upp till minst ART nivå. Jag personligen använder den gärna i samband med att jag arbetar med Element Reiki.

Drakreiki Master

Den här kursen inkluderar ytterligare fem symboler att arbeta med. Dessa symboler gör det möjligt för dig att använda drakens kapacitet till att justera eller transformera din egen kapacitet.

Karuna Ki 1, 2 och Master

Det finns två former av Karuna, dels Karuna som William Lee Rand äger varumärket till och dels Karuna Ki. I grund och botten är de detsamma och använder sig av samma symboler.

Celtic Reiki 1, 2 och Master

Det här är en variation som använder sig av vibrationerna från Jorden och speciella träd och buskar för att skapa en miljö som passar för healing och manifestation. Celtic Reiki är detsamma som Jordenergi Reiki som kanaliserar upp genom rotchakrat iställer för ner genom kronchakrat som är fallet med Usui Reiki

Kundalini Reiki

Kundalini Reiki är en healingteknik som inte kräver speciellt mycket studier. Du kommer att få tre initieringar som gör att Reikienergin flyter lättare i din kropp och rensar ut energiblockeringar. Du kan kombinera Kundalini Reiki med både Usui Reiki och/eller Karuna Ki

Ama Deus 1 och Master

En shamansk healing metod som kommer från Guarani indianerna i Amazonas. Den bygger på ett antal symboler som man kombinerar på olika sätt beroende på behov.

Munay Ki

Munay Ki är en annan form av healing som kommer från de sydamerikanska Inkaindianerna. Det är en metod som de inte vill ska utbildas via internet och det känner jag att jag vill respektera men vill du lära dig så kan vi göra det genom ett personligt möte.